Choose one of the codes

Choose one of the codes
Here is a list with codes in categories/groups.
This list is to help you choose a code preferably with help of the muscle test. (in swedish). Before choosing a code, read the information about all codes in the lefts side bar “information about each  code”.

Begin to choose the group in which you will find your code:
Your purpose in life,  (din livsuppgift)
Ages (in order), (olika åldrar, kronologiskt)
Emotions,  (emotioner)
Lack of,  (avsaknad av)
Negative patterns,  (negativa mönster)
Problems with,  (problem med)
Physical support,  (kroppslig support)
Attractiveness,  (attraktion)
For inner balance,  (för inre balans)
Get better at (bli bättre på)
New times (nya tider)

Now, choose your code from the right group

Your purpose in life, (din livsuppgift)
Mission 1 (mission)

Ages (in order),  (olika åldrar, kronologiskt)
Karma 2 (karma)
Conception 3 (konception)
Fetal existence 4 (fosterliv)
Birth 5 (födelse)
First six hours 6 (de sex första timmarna)
Infancy 9 (spädbarnet)
Early childhood 10 (tidig barndom)
Late childhood 11 (sen barndom)
Youth 19 (ungdom)
Middle age 20 (medelålder)
Mature age 21 (mogen)
Wisdom 22 (visdom)
Old age 23 (ålderdom)
Future 24 (framtid)

Emotions,  (emotioner)
Anger 46 (ilska)
Anxiety 104 (ångest)
Confusion 50 (förvirring)
Deceit 73 (svek)
Disappointment 147 (besvikelse)
Distress 47 (sorg)
Disquiet 129 (oro)
Doubt 16 (tvivel)
Emotional pain 48 (emotionell smärta)
Emptiness 88 (tomhet)
Existential fear 27 (existentiell rädsla)
Fear 7 (fruktan)
Guilt 14 (skuld)
Hatred 57 (hat)
Panic 68 (panik)
Prestige 80 (prestige)
Self-loathing 81 (självförakt)
Shame 8 (skam)
Threat 33 (hot)

Lack of,  (avsaknad av)
Acceptance 41 (acceptans)
Clear sighted 161 (klarsynt)
Composure 40 (lugn)
Confirmation 72 (bekräftelse)
Courage 39 (mod)
Creativity 18 (kreativitet)
Ecstasy 28 (extas)
Empathy 58 (empati)
Focus 37 (fokus)
God realization 25 (Gudsmedvetenhet)
Grace 119 (nåd)
Liberation 30 (befrielse)
Money 13 (pengar)
Peace 65 (fred)
Protection 67 (beskydd)
Self-esteem 17 (självkänsla)
Self-love 85 (självkärlek)
Self-respect 77 (självrespekt)
Sequrity 109 (trygghet)
Significance 71 (betydelsefull)
Strength 31 (styrka)
Success 38 (framgång)
Taking space 142 (ta plats)
Zest for life 34 (livslust)

Negative patterns,  (negativa mönster)
Arrogance 94 (arrogans)
Cast out 114 (utstött)
Criticism 121 (kritiserande)
Death wish 76 (dödslängtan)
Despair 87 (misströstan)
Disrespectful 116 (respektlöshet)
Escape 91 (flykt)
Excluded 117 (utestängd)
Guilty conscience  154 (dåligt samvete)
Hopelessness 162 (hopplöshet)
Impatience 133 (otålighet)
Infirm 137 (orkeslös)
Isolation 52 (avstängdhet)
Loss 112 (förlust)
Over eating 64 (överätning)
Paralysis (180)
Resignation 113 (uppgivenhet)
Resistance 32 (motstånd)
Restlessness 139 (rastlöshet)
Role of victim 93 (oferroll)
Self-criticism 131 (själkritik)
Self injurious behaviour 15 (självskadebeteende)
Struggle 59 (kamp)
Suicidal thoughts 124 (självmordstankar)

Problems with,  (problem med)
Abandoned 70 (övergiven)
Abuse 100 (övergrepp)
Acknowledgement 108 (erkännande)
Alienation 79 (utanförskap)
Anchoring 78 (förankring)
Belonging 84 (tillhörighet)
Capitulation 134 (kapitulation)
Carrying on 66 (vandra vidare)
Change 60 (förändring)
Direction 74 (riktning)
Disorder 126 (livsångest)
Down hearted 125 (nedstämd)
Dreams 105 (drömmar)
Enviousness 155 (avundsjuka)
Fear of conflict 86 (konflikträdsla)
Jealously 156 (svartsjuka)
Loneliness 149 (ensamhet)
Lostness 95 (vilsenhet)
Love relationships 89 (kärleksrelationer)
Manipulation 123 (manipulation)
Old patterns 75 (gamla mönster)
Old shit 173 (Old shit)
Opening up 61 (öppna upp)
Performance anxiety 132 (prestationsångest)
Redress 62 (upprättelse)
Rejected 110 (avvisad)
Relations 49 (relationer)
Relaxation 82 (slappna av)
Self-confidence 140 (självtillit)
Separation 12 (separation)
Setting limits 122 (sätta gränser)
Sexual energy 44 (sexuell energi)
Suspiciousness 103 (misstänksamhet)

Physical support,  (kroppslig support)
Burning in mouth 183 (munbränna)
Detoxification 55 (avgiftning)
Elimination 54 (avdödning)
Immune system 53 (immunsystemet)
Itching of the skin 182 (hudklåda)
Nausea and vertigo 145 (Yrsel och illamående)
Physical pain 135 (fysisk smärta)
The Hypophysis 56 (hypofysen)

Attractiveness,  (dragningskraft))
Affluence 92 (rikedom)
Appreciation 106 (uppskattning)
Attraction 42 (attraktion)
Awakening 26 (Uppvaknande)
Collect one thoughts 151 (samla tankarna)
Contentedness 152 (förnöjsamhet)
Conviction 83 (övertygelse)
Determination 97 (beslutsamhet)
Drive 118 (handlingskraft)
Gratefulness 96 (tacksamhet)
Guidance 159 (vägledning)
Inclination 120 (lust)
Intention 163 (intention)
Life force 45 (livsenergi)
Magnetism 69 (magnetism)
Motivation 35 (motivation)
Overwhelmed 166 (överväldigad)
Passion 36 (passion)
Pleasure 51 (njutning)
Realization 115 (förverkligande)
Receiving 148 (ta emot)
Support 150 (support)
Welfare 157 (välfärd)
Will 43 (vilja)
Worthy 130 (värdig)

For inner balance,  (för inre balans)
Adventure 143 (äventyr)
Balance 128 (balans)
Being 90 (varande)
Confidence 141 (tillförsikt)
Deepening 99 (fördjupning)
Enlightenment 29 (upplysning)
Freedom (frihet)
Fulfilment 63 (fullbordan)
Harmony 101 (harmoni)
Having fun 144 (ha kul)
Hopefulness 146 (hoppfullhet)
Identity 136 (identitet)
Manifestation 102 (manifestering)
Miracle 158 (mirakel)
Pray 127 (bön)
Prosperity 138 (välgång)
Saturation 153 (mätnad)
Self-knowledge 98 (självinsikt)
Sensitivity 160 (känslighet)
Spirituality 107 (andlighet)

Be better at, (Bli bättre på)
Convince 172 (övertyga)
Dare to be seen  176 (våga synas)
Forget 167  (glömma)
Friendship 168 (vänskap)
I can 178  (jag kan)
Marketing 171 (marknadsföring)
Sell 170 (sälja)
Thanks 175 (tacka)

New times, (Nya tider)
Finish past life 181 (avsluta tidigare liv)
I can 178 (jag kan)
Presence 179 (Närvaro)
Speak freely 174 (tala fritt)
Transformation 177 (transformation)

 

Skip to toolbar

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close